Organizational Learning: πώς μαθαίνετε στην εταιρεία σας;

Οι άνθρωποι έχουν την τύχη να είναι ευλογημένοι με έναν εγκέφαλο που – αρκετά συχνά – θυμάται αυτά που έχει ήδη μάθει. Τι γίνεται όμως με τους Οργανισμούς;

Στον απαιτητικό και αρκετά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο του σήμερα η ικανότητα μάθησης και προσαρμογής είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των οργανισμών – αυτό ονομάζεται Organizational Learning.Τι θα βρείτε σε αυτό το άρθρο:

 • Τι είναι το Organizational Learning;
 • Ένα παράδειγμα οργανισμού που μαθαίνει
 • Ποιες είναι οι μέθοδοι του Organizational Learning;
 • Γιατί είναι τόσο σημαντική η Οργανωσιακή Μάθηση;
 • Organizational Learning και Ηγεσία

Τι είναι το Organizational Learning;

Το Organizational Learning ή αλλιώς η Οργανωσιακή Μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία οι εταιρείες αποκτούν, δημιουργούν και μεταφέρουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να προσαρμοστούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ας σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως οποιαδήποτε μεταφορά γνώσης δεν επηρεάζει μόνο τα άμεσα μέλη του οργανισμού, αλλά και τα μελλοντικά μέλη. Οι ιστορίες, οι εμπειρίες, οι κανόνες και οι νόρμες είναι ο πλούτος που συσσωρεύεται, διαχέεται και κληροδοτείται, συμβάλλοντας σε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε “οργανωσιακή μνήμη”.

Ένα παράδειγμα οργανισμού που μαθαίνει

Η bottom-up προσέγγιση της General Electric στην επικοινωνία και την ανατροφοδότηση

O CEO της General Electric, Jack Welch (1935-2020), είναι ένας από τους πιο διάσημους CEOs όλων των εποχών. Ποιες καινοτομίες εισήγαγε στην Οργανωσιακή Μάθηση;

 • Boundaryless organization: έβαλε σκοπό να σπάσει τα silos και όλοι να μαθαίνουν από όλους. Έτσι, καθιέρωσε μια σειρά από δομημένα meetings, που έφεραν κοντά τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως επιπέδου, τμήματος και γεωγραφίας για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι το διάσημο Work-out Process της General Electric. Προσέξτε: σε μια εποχή τεχνολογικά πολύ πιο πίσω από το σήμερα, όπου όλα αυτά φάνταζαν τουλάχιστον δύσκολα υλοποιήσιμα, αν όχι εκκεντρικά.
 • Reverse Mentoring: υπάλληλοι από τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια έκαναν mentoring στους ανώτερους, σε θέματα που είχαν περισσότερη γνώση. Αυτή η διεργασία κινητοποιούσε εκ νέου του παλιότερους, κρατούσε τους νεότερους αφοσιωμένους και βελτίωνε τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών γενεών στο χώρο εργασίας. Επιτυχημένες εταιρείες όπως η Ernst & Young, η General Motors και η Procter & Gamble εφάρμοσαν και οι ίδιες αργότερα το Reverse Mentoring.

Ποιες είναι οι μέθοδοι του Organizational Learning;

Είναι η Οργανωσιακή Μάθηση μόνο καινοτομικές ενέργειες όπως είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα; Και βέβαια όχι!

Είναι πολλά πράγματα, μικρά ή μεγάλα, που τελικά αφήνουν ένα θετικό μαθησιακό αποτύπωμα στον οργανισμό.

Ας δούμε μερικές δημοφιλείς πρακτικές

#1 Τυπική εκπαίδευση

Η μέθοδος αυτή του Organizational Learning περιλαμβάνει δομημένα προγράμματα μάθησης, όπως workshops, σεμινάρια ή διαδικτυακά μαθήματα. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους σχετικά με συγκεκριμένα θέματα τεχνικής φύσεως ή να ενισχύσουν τα soft skills τους.

#2 Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας (On-the-job training)

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους εργαζόμενους να μαθαίνουν και να αποκτούν νέες δεξιότητες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συχνά περιλαμβάνει τη συνεργασία με έμπειρους συναδέλφους που μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση, ανατροφοδότηση (feedback) και υποστήριξη.

#3 Συστήματα διαχείρισης γνώσεων

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα λογισμικού (software) για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση και να μαθαίνουν από τη συλλογική γνώση του οργανισμού. Αυτά ονομάζονται συστήματα διαχείρισης γνώσεων ή αλλιώς knowledge management systems.

#4 Μάθηση από την “αποτυχία”

Η ενθάρρυνση μιας κουλτούρας που αγκαλιάζει τη μάθηση από τα λάθη επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να κάνουν λάθη και να μοιράζονται τις επιγνώσεις από τις αποτυχίες τους, μπορούν να μάθουν συλλογικά από αυτές τις εμπειρίες και να βρουν λύσεις για να ξεπεράσουν παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον.

#5 Communities

Πρόκειται για ομάδες εργαζομένων με παρόμοια ενδιαφέροντα ή αρμοδιότητες που συναντώνται για να μοιραστούν γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες. Αυτές οι ομάδες διευκολύνουν τη μάθηση παρέχοντας μια πλατφόρμα για ανοιχτή συζήτηση και συνεργασία. Δείτε το επιτυχημένο παράδειγμα της Atlassian.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η Οργανωσιακή Μάθηση;

Αν “μάθηση” σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας, τότε αντιλαμβανόμαστε, γιατί σε έναν τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενο κόσμο, η Οργανωσιακή Μάθηση ισούται με την επιβίωση.

Το Organizational Learning βοηθά τον οργανισμό να αναπτύσσει και να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες και τις δεξιότητές του. Έτσι, μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες πιο αποτελεσματικά.

Μερικά από τα οφέλη της Οργανωσιακής Μάθησης είναι:

 #1 Αυξημένη καινοτομία

Ένας οργανισμός που μαθαίνει, καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ελεύθεροι να πειραματιστούν, να αναλάβουν κινδύνους και να σκεφτούν δημιουργικά. Αυτό, όπως είναι λογικό, οδηγεί στην ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων και διαδικασιών οι οποίες προωθούν την καινοτομία.

#2 Βελτιωμένη απόδοση των εργαζομένων

Η Οργανωσιακή Μάθηση (Organizational Learning) επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποκτούν νέες δεξιότητες, να ενημερώνονται για τις τάσεις του κλάδου και να κατανοούν καλύτερα τους ρόλους τους. Αυτό, με τη σειρά του, βελτιώνει την ατομική επίδοση ενός εργαζόμενου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη συνολική επιτυχία του οργανισμού.

#3 Ενισχυμένη προσαρμοστικότητα

Οι οργανισμοί που μαθαίνουν και εξελίσσονται συνεχώς είναι πιο ικανοί να προσαρμόζονται στις αλλαγές, είτε πρόκειται για αλλαγές στην αγορά, είτε για τεχνολογικές εξελίξεις, είτε για εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών τους.

#4 Υψηλότερη διακράτηση προσωπικού

Η επένδυση στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων δημιουργεί ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και συμβάλλει στην υψηλότερη ικανοποίηση τους από την εργασία. Οι εργαζόμενοι νιώθουν πως ο οργανισμός για τον οποίο εργάζονται τους εκτιμά και τους θεωρεί σημαντικούς και επομένως επενδύουν και οι ίδιοι περισσότερα στην εργασία τους.

#5 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι οργανισμοί οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στο Organizational Learning βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό, καθώς μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες προκλήσεις και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες.

Organizational Learning και Ηγεσία

Ο ρόλος της ηγεσίας είναι κρίσιμος για την προώθηση του Organizational Learning:

 • Οι ηγέτες έχουν μοναδική ευθύνη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συνεχή βελτίωση.
 • Δίνοντας το παράδειγμα, οι ηγέτες μπορούν να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στη μάθηση και να εμπνεύσουν τους εργαζόμενούς τους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
 • Οι ηγέτες ενός οργανισμού πρέπει να προωθούν ενεργά την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών και να μαθαίνουν από τις αποτυχίες τους.
 • Επιπλέον πρέπει να είναι δεκτικοί στο feedback που λαμβάνουν αλλά και πρόθυμοι να προσαρμόζουν τις στρατηγικές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με βάση τις νέες πληροφορίες και γνώσεις.

Η αποτελεσματική ηγεσία, σε συνδυασμό με μια ισχυρή κουλτούρα μάθησης, οδηγεί τελικά σε έναν πιο καινοτόμο και ανθεκτικό οργανισμό.

Κλείνοντας

Το Organizational Learning ή αλλιώς η Οργανωσιακή Μάθηση αποτελεί ζωτική πτυχή της επιχειρηματικής επιτυχίας στον σημερινό ταχέως εξελισσόμενο κόσμο.

Αγκαλιάζοντας διάφορες μεθόδους Οργανωσιακής Μάθησης και καλλιεργώντας μια κουλτούρα που υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση των εργαζομένων, οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό και να πετύχουν την πολυπόθητη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην οποία στοχεύουν.

Key Takeaways

Οργανωσιακή Μάθηση είναι οι ιστορίες, οι εμπειρίες, οι κανόνες και οι νόρμες που συσσωρεύονται, διαχέονται και κληροδοτούνται σε έναν οργανισμό, συμβάλλοντας σε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε “οργανωσιακή μνήμη”.

Κάποιες δημοφιλείς πρακτικές Οργανωσιακής Μάθησης είναι: Τυπική Εκπαίδευση, On-the-job training, Knowledge Management Systems, Μάθηση μέσα από την αποτυχία, Communities.

Στα οφέλη της Οργανωσιακής Μάθησης συγκαταλέγονται: αυξημένη καινοτομία, βελτιωμένη απόδοση των εργαζόμενων, ενισχυμένη προσαρμοστικότητα, υψηλότερη διακράτηση προσωπικού, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι Ηγέτες ενός οργανισμού παίζουν καθοριστικό ρόλο για το επίπεδο organizational learning που διαμορφώνεται. Το “Lead by Example”, η αποδοχή της αποτυχίας ως μέρος της επιτυχίας, η δεκτικότητα στο feedback και η σημασία που δίνουν στα soft skills αποτελούν πολύ κρίσιμους παράγοντες.


Στην Game Tree, προσφέρουμε εμπειρίες μάθησης πέρα από το συνηθισμένο.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε customized προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση και το εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι θα βρείτε εδώ

Αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες