Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «GAME TREE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «GAME TREE» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τζουμαγιάς αρ. 28, με Α.Φ.Μ. 801190940, αρ. ΓΕ.Μ.Η. 151413803000, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (εφεξής Εταιρεία) λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα).

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: hello@gametree.gr

1. Λίγα λόγια για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και διοργανώνει σεμινάρια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού είτε στις εγκαταστάσεις των φορέων είτε απομακρυσμένα μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας και για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρεία;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι:

  • Το ονοματεπώνυμο και το email σας, με σκοπό τη δια ζώσης συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. 
  • Το ονοματεπώνυμο, το email σας, την ip address σας, με σκοπό την απομακρυσμένη παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης καθώς και την εικόνα και τη φωνή σας στην περίπτωση που επιλέγετε να διατηρείτε ανοικτή την κάμερα και το μικρόφωνο. 
  • Cookies, ip address με σκοπό την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο www.gametree.gr
  • Το email σας με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή την ικανοποίηση των ερωτημάτων που θέτετε υπόψη μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.  
  • To προφίλ σας και τη δημόσια δραστηριότητά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όσο διάστημα μας ακολουθείτε στο facebook, instagram ή twitter και τυχόν επικοινωνία μας με σκοπό  να απαντηθούν τα ερωτήματά σας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία τους.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:  

  • την σύμβαση παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Εταιρείας,
  • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
  • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία),
  • το έννομο συμφέρον μας.

Ειδικά για την επεξεργασία των προφίλ και της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η GAME TREE θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας: παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική τους από τους αντίστοιχους συνδέσμους στους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατηρείτε προφίλ.

6. Ποιοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους και παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την ασφάλειά τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση των Δεδομένων σας επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

7. Στέλνει η Εταιρεία τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. 

8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Εταιρεία τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η Εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών της. 

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας και έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα που σας αφορούν, διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας, διαγραφής των Δεδομένων σας, φορητότητας των Δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας και ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. 

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων που είναι διαθέσιμη εδώ και εφόσον τη συμπληρώσετε, μπορείτε να τη στείλετε στο email: hello@gametree.gr

13. Πότε απαντάει η Εταιρεία στα αιτήματά σας;

Η Εταιρεία απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών για να σας απαντήσει. 

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η  Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hello@gametree.gr

14. Κάνει η  Εταιρεία χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η Εταιρεία δε λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων των χρηστών. 

15. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον GDPR και το Ν. 4624/20219 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;            

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με – υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr). 

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο και σας παροτρύνει να την διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα  για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.