Η προσέγγιση

GameTree > Μέθοδος > Η προσέγγιση

Εστιάζουμε στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα

Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τoν άνθρωπο, διαμορφώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και εμπνέουμε την αλλαγή προς το καλύτερο

Βιωματική Μάθηση

Στην εκπαιδευτική προσέγγιση που εφαρμόζουμε οι εκπαιδευόμενοι διαδρούν, βιώνουν εμπειρίες, εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές, μαθαίνουν από τα λάθη τους, ανακαλύπτουν νέους δρόμους, ενδυναμώνονται, πετυχαίνουν τον στόχο τους. Αυτή είναι η Βιωματική Μάθηση (Experiential Learning).

Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιούμε το θεωρητικό μοντέλο του Kolb (Kolb Experiential Cycle) για να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευόμενούς μας να στοχαστούν πάνω στις εμπειρίες τους, να μάθουν από αυτές και να λάβουν τις αποφάσεις που θα τους βοηθήσουν να έχουν λειτουργικές συμπεριφορές σε κάθε νέα συνθήκη. 

Συγχρόνως, ενισχύουμε αφενός την Αυτόνομη Μάθηση (Autonomous Learning) και αφετέρου τη Συνεργατική Μάθηση (Collaborative Learning). Με άλλα λόγια ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευόμενούς μας, ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ανάπτυξής τους, και ταυτόχρονα, τους βοηθάμε να αξιοποιούν τις δυνατότητες της ομάδας, μέσα από την οικοδόμηση θετικής αλληλεξάρτησης.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Αξιοποιούμε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είτε συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες τεχνικές μας ή διεξάγοντας σεμινάρια που στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτά. Η ειδοποιός διαφορά της Game Tree είναι πως δεν παίζουμε απλώς τα παιχνίδια, αλλά διατρέχουμε ολόκληρο τον Κύκλο της Μάθησης, προκειμένου να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις κατάλληλες επιγνώσεις.

Τα παιχνίδια μας έχουν αναπτυχθεί από εξειδικευμένες Αμερικανικές, Γερμανικές και Αγγλικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, από Πανεπιστήμια, αλλά και από την ομάδα των Εκπαιδευτών μας. Παραμετροποιούνται από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, ώστε να ταιριάζουν στα δεδομένα του εκάστοτε πελάτη.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το παιχνίδι στην υπηρεσία της εκπαίδευσης επιχειρήσεων και οργανισμών, μεταβαίνοντας στο e-Book που δημιούργησε η ομάδα μας. 

Ακόμα, μπορείτε να δείτε videos και περιγραφές παιχνιδιών αμέσως παρακάτω:

Αποσπάσματα από πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου και άγχους στην KRS Group, με συμμετέχοντες από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, και παιχνίδια: Απίθανοι Ζογκλέρ, Ο Λαβύρινθος, Μαγικά Χούλα-Χουπ, Εργοστάσιο Καπέλων.

Αποσπάσματα από εταιρικό event της εταιρείας ICTS, με κεντρικό θέμα τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, στο οποίο παίξαμε το Negotiations Game, τους Χρωματιστούς Μουσικούς και τα Μαγικά Χούλα-Χουπ.

Τα παιχνίδια μας έχουν απόλυτα προσεγμένο σχεδιασμό και μπορούν σε παιχτούν σε φυσικό χώρο ή σε εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις. Είναι οι στιγμές του σεμιναρίου που θυμούνται για πάντα οι εκπαιδευόμενοι.

Αξιολόγηση Kirkpatrick

Τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας ακολουθούν τις προδιαγραφές του μοντέλου Kirkpatrick Four Levels® Evaluation, καθώς τα μέλη της ομάδας μας που ασχολούνται με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατέχουν την επίσημη και έγκριτη πιστοποίηση της εταιρείας Kirkpatrick Partners.

  1. REACTION: μας ενδιαφέρει η μέγιστη ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το σεμινάριο
  2. LEARNING: στοχεύουμε στην ενίσχυση των τριών παραμέτρων της μάθησης, δηλαδή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων
  3. BEHAVIOR: επιδιώκουμε μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία την ενίσχυση συμπεριφορών, οι οποίες θα συμβάλουν στον παρακάτω τελικό στόχο
  4. RESULTS: αναδεικνύουμε τη σημασία που έχει η μαθησιακή εμπειρία στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, σε ατομικό, συλλογικό και οργανωσιακό επίπεδο

Η πιστοποιημένη ικανότητά μας για έγκυρη εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων μας, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γνώσεις και εργαλεία του μοντέλου Kirkpatrick, προσφέρει τη σιγουριά και την ασφάλεια που χρειάζεστε, πριν προβείτε στην επένδυση αγοράς μιας υπηρεσίας εκπαίδευσης.