Πλάνο Μάθησης & Ανάπτυξης

GameTree > Υπηρεσίες > Πλάνο Μάθησης & Ανάπτυξης

Διαμορφώνουμε ετήσιο πλάνο μάθησης soft skills

Ακούμε τους επιχειρησιακούς στόχους σας και σχεδιαζουμε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό σας
Προετοιμασία

Ο σχεδιασμός ενός πλάνου μάθησης και ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό σας, με χρονικό όρίζοντα έτους ή μεγαλύτερο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται τους κατάλληλους συνεργάτες, χρόνο και πολύ καλό σχεδιασμό. Έχουμε την τεχνογνωσία που απαιτεί ένα τέτοιο έργο.

Υλοποίηση

Δημιουργούμε και υλοποιούμε τις εκπαιδευτικές δράσεις, φροντίζοντας να ικανοποιηθούν οι δείκτες (KPIs) που επιθυμείτε. Αν δεν τους γνωρίζετε, σας βοηθάμε να τους διαμορφώσετε.

Βήματα

  1. Καταγραφή ανάγκης και επιχειρησιακών στόχων 
  2. Σύνδεση με KPIs
  3. Σχεδιασμός διαδικασίας για τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών (TNA) 
  4. Υλοποίηση TNA και ανάλυση αποτελεσμάτων  
  5. Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πρότασης 
  6. Custom-made σχεδιασμός προγράμματος και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
  7. Υλοποίηση δράσεων
  8. Παράδοση εργαλείων παρακολούθησης και ενίσχυσης της επίδρασης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

Σας ενδιαφέρει αυτή η υπηρεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε περισσότερα