Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Case study

Project Title:Train the Trainer
Client Profile:Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για λογαριασμό μεγάλης Τράπεζας
Beneficiaries:10 υπάλληλοι της εταιρείας, που εργάζονται ως Εσωτερικοί Εκπαιδευτές (In-house Trainers), επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δράσεων
Duration:5 ημέρες εκπαίδευση σε αίθουσα και εξ αποστάσεως υποστήριξη

Project Description

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων με στόχο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μεθοδολογίας, εκπαιδευτικών τεχνικών και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε μια άκρως βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία και είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν προσωπικό training plan και να λάβουν ανατροφοδότηση για αυτό.

Evaluation:Η αξιολόγηση το προγράμματος άγγιξε το απόλυτο άριστα και όλοι οι συμμετέχοντες πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας (ΕΟΠΠΕΠ).
Highlight:Οι συμμετέχοντες απέκτησαν κοινό κώδικα επικοινωνίας σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ανασχεδίασαν το προγράμματά τους δίνοντας έμφαση στη διαδραστικότητα και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι αξιολογήσεις τους, ως Εκπαιδευτές, σημείωσαν βαθμολογική άνοδο.

 

Εάν θέλετε να αναπτύξετε νέα ομάδα in-house εκπαιδευτών στην εταιρεία ή να ενισχύσετε περαιτέρω τις ικανότητες της ομάδας που ήδη έχετε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.