Επαίδευση σε συγκεκριμένο soft skill

Case study

Project Title:Time Management
Client Profile:Βιομηχανία
Beneficiaries:Εργαζόμενοι της εταιρείας, που εργάζονται σε διάφορες θέσεις, όπως παραγωγή, έλεγχος ποιότητας, διοικητικές υπηρεσίες, κ.ά.
Duration:1 ημέρα εκπαίδευση σε αίθουσα

Project Description

Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά τη διαχείριση του χρόνου, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και παράγοντες που συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση των εργασιών. Για τις ανάγκες ενός έργου που στόχευσε στη σταδιακή εκπαίδευση όλων των εργαζόμενων της εταιρείας αξιοποιήθηκαν διαδραστικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια που μεγιστοποίησαν το ενδιαφέρον και ευνόησαν τη σύνδεση θεωρίας και πράξης.

Evaluation:Η αξιολόγηση του προγράμματος βρίσκεται πάντα στα υψηλότερα επίπεδα και τα ποιοτικά σχόλια κάνουν ιδιαίτερη μνεία στη διαδραστικότητα, στην αλλαγή στάσεων και στη μοντέρνα εκπαιδευτική προσέγγιση.
Highlight:Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών που ενεργοποιούν τον νου και το σώμα, στα οποία συμμετέχουν στελέχη με πολλά έτη εμπειρίας και πάντα ενθουσιάζονται από τη δύναμη αυτής της εκπαιδευτικής τεχνικής.

 

Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε και να αναπτύξετε το ανθρώπινο δυναμικό σας σε οποιαδήποτε κοινωνική ικανότητα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.