Ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης προσωπικού

Case study

Project Title:Annual Learning & Development Plan
Client Profile:Εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογισμικού
Beneficiaries:50 υπάλληλοι της εταιρείας (όλο το προσωπικό) όλων των βαθμίδων ιεραρχίας και κάθε θέσης εργασίας
Duration:Συνδυασμός εκπαίδευσης, coaching και συμβουλευτικής σε μια σειρά μαθησιακών παρεμβάσεων με ετήσιο ορίζοντα υλοποίησης

Project Description

Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε επιλεγμένα θέματα που προέκυψαν μετά από επισταμένη διαδικασία διάγνωσης μαθησιακών αναγκών ανάλογα με το προφίλ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Coaching sessions και συμβουλευτικές ανατροφοδοτήσεις διεξήχθησαν μεταξύ των εκπαιδεύσεων, ενώ προσωπικά εργαλεία αναστοχασμού συνέβαλαν στην παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας για κάθε μέλος του οργανισμού.

Evaluation:Η αξιολόγηση που έλαβε η εκπαίδευση σε αίθουσα σύμφωνα με τους συμμετέχοντες προσεγγίζει το 3.9/4.0 σε 12 διαφορετικές παραμέτρους τριών αξόνων: περιεχόμενο εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτές.
Highlight:Η δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών μεθόδων μάθησης (εκπαίδευση, coaching, συμβουλευτική) και οι συχνές ευκαιρίες ανατροφοδότησης ενέπνευσαν τους συμμετέχοντες ώστε να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουν για την προσωπική τους εξέλιξη και να διαμορφώσουν το προσωπικό τους πλάνο μάθησης και ανάπτυξης.

 

Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε και να αναπτύξετε το ανθρώπινο δυναμικό σας σε διάφορες κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από μια σειρά σεμιναρίων, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.