Συναισθηματική Νοημοσύνη

GameTree > Υπηρεσίες > Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση > Συναισθηματική Νοημοσύνη

Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να θυμώσεις, όμως, με το σωστό άτομο, για τον σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για τον σωστό σκοπό και με τον σωστό τρόπο, αυτό είναι το δύσκολο.

Αριστοτέλης
Ελληνας φιλόσοφος

Έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι η ευφυΐα και η ικανότητα ενός ατόμου μπορεί να αξιολογηθεί και με άλλα συστήματα, πέρα από το γνωστό IQ (Δείκτης Νοημοσύνης). Οι ικανότητες που αφορούν στη Συναισθηματική Νοημοσύνη (EI ή EQ) διαφοροποιούν σημαντικά τη συμπεριφορά και τη δράση του ατόμου, τόσο ως προς τον εαυτό του όσο και προς τους άλλους.

Απευθύνεται

Σε όλους όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, να βελτιώσουν τη διαχείριση των συναισθημάτων τους και να λειτουργούν καλύτερα σε πλαίσιο ομάδας.

Σχετικά σεμινάρια

  • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Η δύναμη της Ενσυναίσθησης
  • Αυτογνωσία και παρακίνηση

Ενδεικτικό Περιεχόμενο

  • Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
  • Διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Πώς αναπτύσσεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης

Tags

συναισθηματική νοημοσύνη, ενσυναίσθηση, αυτοεπίγνωση, κοινωνικές δεξιότητες, σεμινάριο δεξιοτήτων, εκπαίδευση ενηλίκων

Θέλετε να αναπτύξετε εργασιακή κουλτούρα που διέπεται από ενσυναίσθηση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να το πετύχετε