Από τα Soft Skills στα Human Skills

Πώς μπορεί η Εκπαίδευση να προετοιμάσει το ανθρώπινο δυναμικό για την ψηφιακή οικονομία; Πώς θα καταφέρουν οι εργαζόμενοι να συμβαδίσουν με τους ταχύτατους ρυθμούς αλλαγών; Πώς θα παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις; Αυτά τα τρία ερωτήματα δημιούργησαν την ανάγκη για τη μετάβαση από τα Soft Skills στα Human Skills.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα:

  • Τι είναι τα Human Skills;
  • Ποια είναι η διαφορά τους από τα Soft Skills;
  • Ποια είναι η λίστα των Human Skills;
  • Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν στη ζωή μας;

Human Skills

Εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει ξεκάθαρο πως η εστίαση στις δεξιότητες STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) δεν επαρκεί. Βλέπουμε ομάδες με καινοτόμες ιδέες να αποτυγχάνουν επειδή τα μέλη τους δεν συνεργάζονται και δεν επικοινωνούν καλά. Βλέπουμε λαμπρές πρωτοβουλίες να εγκλωβίζονται λόγω κακής οργάνωσης.

Κάθε εργαζόμενος, λοιπόν, χρειάζεται ένα σύνολο βασικών μη τεχνικών δεξιοτήτων για να ευδοκιμήσει στους σημερινούς ψηφιακά τροφοδοτούμενους οργανισμούς.

The Human Skills Matrix

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου MIT, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας J-WEL ανέπτυξαν ένα εργαλείο που συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες της ψηφιακής εποχής. Αυτές καθιστούν δυνατή την ταχεία μάθηση και την προσαρμοστικότητα σε όλους τους κλάδους.

Το εργαλείο ονομάζεται: The Human Skills Matrix.

Προκειμένου να διαμορφωθεί, προηγήθηκε μια αυστηρή και ενδελεχής διαδικασία. Προέκυψαν, στο τέλος, οι 24 κορυφαίες ανθρώπινες δεξιότητες. Χωρίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

1) πώς σκεφτόμαστε

2) πώς διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας

3) πώς αλληλεπιδρούμε

4) πώς ηγούμαστε

The Human Skills Matrix

Η σημασία της νέας προσέγγισης

Ένα βήμα μετά τα Soft Skills

Τα Soft Skills είναι μια ευρέως γνωστή έννοια. Ευτυχώς, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας, πλέον δεν χρειάζεται να εξηγούμε τι σημαίνει ο όρος, όταν τον αναφέρουμε.

Η Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών, η Συνεργασία και η Ομαδικότητα, η Επικοινωνία, η Διαχείριση Άγχους, η Διαχείριση Χρόνου, η Συναισθηματική Νοημοσύνη, η Ηγεσία, και όλες οι ικανότητες που μας βοηθούν να ζούμε πιο αρμονικά με τους άλλους ανθρώπους, έχουν αναγνωριστεί ως βασικός παράγοντας επιτυχίας ενός εργαζόμενου.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα Human Skills είναι μια διευρυμένη λίστα από Soft Skills. Αυτή η νέα λίστα, φωτίζει και άλλες πτυχές που έως τώρα δεν είχαν αναδειχθεί.

Οχι μόνο πωλήσεις, αλλά και ηθική

Συνήθως, ο απώτερος στόχος της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού είναι τα εταιρικά αποτελέσματα. Στις καλές περιπτώσεις εταιρικής κουλτούρας, η εστίαση αυτή ισομοιράζεται και με τον στόχο της ανθρώπινης ευημερίας. Το Human Skills Matrix μας βοηθάει να συζητήσουμε πλέον και άλλες έννοιες.

Για παράδειγμα:

  • Ethics (Ηθικοί Κανόνες) – Αυτή η ικανότητα υποδεικνύει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όλους όσους επηρεάζουμε όταν δρούμε, και όχι μόνο τον εαυτό μας. Γίνεται ξεκάθαρο ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα και ότι οι ενέργειές μας πρέπει να προάγουν το κοινό καλό.
  • Integrity (Αξιοπιστία) – Αυτή η ικανότητα αναδεικνύει το να κάνουμε το σωστό με αξιόπιστο τρόπο και να είμαστε ειλικρινείς με ισχυρές ηθικές αρχές που δεν αλλάζουν.
  • Comfort with ambiguity (Άνεση με την ασάφεια) – Αυτή η ικανότητα υποδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε ανοικτοί στη διαφορετικότητα και συμπεριληπτικοί όταν παίρνουμε αποφάσεις ή αναζητάμε λύσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλες σημαντικές -και έως τώρα λίγο παραγκωνισμένες- δεξιότητες, όπως: Entrepreneurship (Επιχειρηματικότητα), Growth mindset (Αναπτυξιακή νοοτροπία), Accountability (Υπευθυνότητα), Adaptability (Προσαρμοστικότητα), Persistence (Επιμονή), Professionalism (Επαγγελματισμός), Initiative (Πρωτοβουλία).

Μια σοβαρή προσπάθεια εναρμόνισης με την ψηφιακή εποχή

Η ικανότητα να αλλάζουμε εξισώνεται με την ικανότητα επιβίωσης. Σε όλα τα όντα του πλανήτη, φυσικά και στον άνθρωπο. Σε μια εποχή που οι μηχανές αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν ανθρώπινες, χρειάζεται να ενδυναμώσουμε αυτά που οι μηχανές δυσκολεύονται να αντιγράψουν. Τις κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή τα human skills. Το Human Skills Matrix προσφέρει το πλαίσιο επιβίωσης μέσα στους ταχύτατους ρυθμούς αλλαγών που βιώνουμε.

Key Takeaways

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και η αντικατάσταση ανθρώπων με μηχανές, αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των ανθρώπινων δεξιοτήτων.

Το Πανεπιστήμιο MIT έχει διαμορφώσει μια λίστα 24 δεξιοτήτων που θα καθορίσουν την επιβίωση και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού.

Χρειάζεται να αναπτύξουμε τις δεξιότητες που σχετίζονται με (1) πώς σκεφτόμαστε, (2) πώς διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, (3) πώς αλληλεπιδρούμε, (4) πώς ηγούμαστε.

Δεν μιλάμε πλέον μόνο για δεξιότητες όπως καλή Συνεργασία, Ικανότητα Διαπραγμάτευσης, και Προσωπική Οργάνωση, αλλά και για Ηθική, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία και Αξιοπιστία.


Στην Game Tree, προσφέρουμε εμπειρίες μάθησης πέρα από το συνηθισμένο.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε customized προγράμματα εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση και το εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι θα βρείτε εδώ

Αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες