Ανάληψη έργων Ετήσιου Εκπαιδευτικού Πλάνου

Σε αυτό το άρθρο, και με αφορμή δύο μεγάλης κλίμακας έργα που έχουμε αναλάβει τους τελευταίους μήνες, αναφερόμαστε στη διαμόρφωση ετήσιου εκπαιδευτικού πλάνου εταιρειών.

 

Δύο επιχειρήσεις με όραμα

Την περίοδο 2019-2020 έχουμε αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ετήσιου εκπαιδευτικού πλάνου δύο ελληνικών εταιρειών, που ξεχωρίζουν στον τομέα τους:

Η KRS δραστηριοποιείται στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό κλάδο. Προσφέρει υπηρεσίες στην Λογιστική, Φοροτεχνική, Ελεγκτική, καθώς και στην Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων.

Η Benefit Software παρέχει εδώ και 27 χρόνια στον ελληνικό και διεθνή ναυτιλιακό κλάδο εφαρμογές ERP τελευταίας τεχνολογίας, γνωστές για τα εξαιρετικά επίπεδα ασφάλειας, διαφάνειας, ακρίβειας και ελέγχου.

Και οι δύο εταιρείες χαρακτηρίζονται από ανθρωποκεντρική κουλτούρα και πελατοκεντρική προσέγγιση. Αυτό συνάδει απόλυτα με την απόφασή τους να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Χρειάζεται να βλέπει μια εταιρεία χρόνια μπροστά για να κατανοεί την αξία της τακτικής εκπαίδευσης και να επενδύει χρόνο και οικονομικούς πόρους σε αυτόν τον σκοπό.

 

Η προσέγγισή μας

Ας πούμε λίγα λόγια για την προσέγγιση που εφαρμόζουμε όταν αναλαμβάνουμε έργα διαμόρφωσης και υλοποίησης ετήσιου εκπαιδευτικού πλάνου εταιρειών.

Τα βήματα που ακολουθούμε είναι:

  1. Καταγραφή ανάγκης και επιχειρησιακών στόχων μέσα από την οπτική της Διοίκησης της εταιρείας-πελάτη
  2. Σχεδιασμός διαδικασίας για τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis – TNA) του ανθρώπινου δυναμικού (focus groups, προσωπικές συνεντεύξεις, ομαδικές συνεντεύξεις, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια προς όλο το προσωπικό, παρατήρηση στην εργασία)
  3. Συγκέντρωση και επεξεργασία αποτελεσμάτων TNA
  4. Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πρότασης βάσει των πορισμάτων της διαδικασίας TNA
  5. Αναλυτικός σχεδιασμός προγράμματος και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις διεγνωσμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και το εργασιακό πλαίσιο του πελάτη (εκπαιδευτικά σεμινάρια, συναντήσεις Coaching, Mentoring, εξ αποστάσεως εργασίες, ατομικά πλάνα ανάπτυξης, κ.α.)
  6. Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, που βασίζεται στο μοντέλο του Kirkpatrick και παράδοση εκθέσεων αποτίμησης

 

Λίγα λόγια ακόμα

Η διαμόρφωση ενός ετήσιου εκπαιδευτικού πλάνου είναι μια δυναμική διεργασία, που απαιτεί πολύ καλή αρχική οργάνωση. Όμως, η προετοιμασία δεν τελειώνει στον αρχικό σχεδιασμό.

Αυτό σημαίνει πως βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση για τυχόν επιχειρησιακές και άλλες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν κατά τον χρόνο υλοποίησης του έργου. Έτσι, το ήδη customised πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμοστεί για να καλύψει πλήρως τις τρέχουσες ανάγκες του πελάτη.

Σαφώς, στην επιτυχή έκβαση του έργου παίζει μεγάλο ρόλο η δέσμευση, που θα δείξει η διοίκηση των εταιρειών, στο αρχικό όραμα. Επίσης, απαιτείται ένας καλός βαθμός προσωπικής διάθεσης και συνέπειας στην προσπάθεια για αλλαγή.

Το σίγουρο είναι πως, εάν θέλεις η επόμενη ημέρα να είναι διαφορετική από τη σημερινή, πρέπει να κάνεις κάτι για αυτό. Οι εταιρείες που επενδύουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού τους, κάνουν πολλά για αυτό.

Τι θα βρείτε εδώ

Αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες