Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 5-9/12/16!

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία επιδιώκει να καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για ποιοτικές δεξιότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας ελκυστικότερη, μέσα από έναν συνδυασμό εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα πάρουν μέρος στην εβδομάδα θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν παραδείγματα αριστείας στην ΕΕΚ, καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, επιτυχημένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν τις μαθητείες, μάθησης στον χώρο εργασίας, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης, καθώς και βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

Διαβάστε την παρουσίαση της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων και το σχετικό προωθητικό φυλλάδιο για τους τρόπους συμμετοχής στην εκδήλωση.

 

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων θα ξεκινήσει επίσημα με μια εναρκτήρια εκδήλωση στις Βρυξέλλες την 5η Δεκεμβρίου. Στις 9 Δεκεμβρίου, η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων θα κλείσει με μια τελετή απονομής βραβείων στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα γίνουν ταυτόχρονα εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Όλες οι επιτυχημένες εκδηλώσεις του 2016, οι οποίες οργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιηθούν πριν από αυτήν την εβδομάδα), θα προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστότοπους, αλλά και με δημοσιεύσεις, βίντεο και φόρουμ.

 

ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι ανοικτή για όλες τις οργανώσεις σε καθένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) και τις υποψήφιες χώρες. Αν είστε εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής της ΕΕΚ, οργάνωση νέων ή εκπαιδευόμενων, φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργάνωση εκπαίδευσης ενηλίκων, εταιρεία, δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία απασχόλησης, ερευνητής, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, σύλλογος γονέων, τοπική/περιφερειακή/εθνική αρχή, δεξαμενή σκέψης, εμπορικό επιμελητήριο, κοινωνικός εταίρος ή άλλη ομάδα με ενδιαφέρον στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ή αν εκπροσωπείτε οτιδήποτε από τα παραπάνω, μπορείτε να συνεισφέρετε στην ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων!

 

Μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο της εκδήλωσης και αξιοποιήστε την ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων προς όφελος της προσωπικής σας ανάπτυξης! 🙂

Τι θα βρείτε εδώ

Αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες