Στο Αλουμίνιον της Ελλάδος για νέο κύκλο σεμιναρίων!

Και αυτό το εξάμηνο, βρισκόμαστε στη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για σεμινάρια Διαχείρισης Χρόνου & Οργάνωσης Εργασιών και Συναισθηματικής Νοημοσύνης!

 

Προσέγγιση

Επισκεπτόμαστε με μεγάλη μας χαρά, για άλλη μια φορά, το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ακολουθώντας την επιτυχημένη προσέγγισή μας στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έτσι και στην εν λόγω περίπτωση τα εργαστήρια είναι custom-made, δηλαδή με κατάλληλα παραμετροποιημένη θεματολογία και στοχευμένες ασκήσεις.

 

Σεμινάριο: Διαχείριση Χρόνου και Οργάνωση Εργασιών

Το σεμινάριο διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης εργασιών περιλαμβάνει θέματα όπως:

  • Τα χαρακτηριστικά του ανοργάνωτου και του οργανωμένου τύπου
  • Λήψη σημαντικών αποφάσεων εν μέσω multi-tasking
  • Πηγές αναβλητικότητας και αντιμετώπισή τους
  • Θέτωντας σωστά τις προτεραιότητες
  • Οι χρονοκλέπτες και η διαχείρισή τους
  • Το “θετικό όχι”
  • Εργαλεία και βοηθήματα προσωπικής οργάνωσης
  • Η σημασία να διαπραγματεύομαι τον χρόνο μου με τον κατάλληλο τρόπο

 

Σεμινάριο: Συναισθηματική Νοημοσύνη

Το σεμινάριο συναισθηματικής νοημοσύνης περιλαμβάνει θέματα όπως:

  • Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη και πώς αναπτύσσεται
  • Πώς αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και πώς τα ελέγχω
  • Πώς μπαίνω στη θέση του άλλου και πώς μπορώ να ασκήσω επιρροή
  • Πώς θέτω στόχους και επιτυγχάνω αποτελέσματα 
  • Πώς διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις σε σχέση με άλλους

 

Μεθοδολογία

Τα προγράμματά μας πλαισιώνονται από διαδραστικά, πρωτότυπα και διασκεδαστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις (ατομικές και ομαδικές), μελέτες περίπτωσης, προσομοιώσεις και λοιπές ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Στόχος μας  είναι πάντα η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Έτοιμοι για… an extraordinary training experience!  ?

Τι θα βρείτε εδώ

Αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες