7 συμβουλές για την αποτελεσματική οργάνωση σεμιναρίου!

[pullquote]”Η τύχη βοηθά τους οργανωμένους” – Louis Pasteur[/pullquote]

Εάν έχετε διεξάγει κάποιο σεμινάριο στο παρελθόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορείτε απλά να μπειτε μέσα στην αίθουσα και να ξεκινήσετε το μάθημα! Η ενδελεχής προετοιμασία είναι απαραίτητο στάδιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και αποτελεί βασικό κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας του.

Ακολουθούν 7 σημαντικές συμβουλές!

1. Μάθε ποιοι είναι οι συμμετέχοντες!

Το να γνωρίζεις το κοινό σου, ξεκαθαρίζει το τοπίο, συγκεκριμενοποιεί την προετοιμασία και οδηγεί σε παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που ταιριάζει στην ομάδα.

 • Ποιες είναι οι ηλικίες των συμμετεχόντων;
 • Είναι εργαζόμενοι ή μη; Εάν εργάζονται, προέρχονται από τον ίδιο οργανισμό ή από διαφορετικούς;
 • Έχουν κοινό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και αν όχι ποιές διαφορές υπάρχουν; Μοιράζονται τους ίδιους εκπαιδευτικούς προβληματισμούς;
 • Έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν παρόμοιο πρόγραμμα;
  Και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση παρόμοιας φύσεως που μπορείτε να σκεφτείτε, η οποία θα σας βοηθήσει να καλύψετε πληρέστερα τις ανάγκες των εκπαιδευμενων και πετύχετε υψηλή ποιότητα στο σεμινάριό σας!

Tip:
Ένας τρόπος για να εντοπίσετε το επίπεδο των εκπαιδευόμενων είναι να ζητήσετε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, που θα θίγει τα ανωτέρω θέματα.

2. Όρισε τους εκπαιδευτικούς στόχους!

 • Ποιες γνώσεις (τι θα μάθουν οι εκπαιδευόμενοι), ικανότητες (τι θα είναι σε θέση να κάνουν μετά το σεμινάριο) και στάσεις (ποιες βαθύτερες πεποιθήσεις θα επεξεργαστούν) αποτελούν στόχους του σεμιναρίου;
 • Γιατί είναι σημαντικές οι συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις, σύμφωνα με τη θεματολογία του σεμιναρίου και το υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων;

Tip:
Κατά την οργάνωση σεμιναρίου, μπορείτε να αξιοποιήσετε το Μοντέλο Εκπαιδευτικών Στόχων ABCD για να ορίσετε τη στοχοθεσία του σεμιναρίου:
Α=Audience (Κοινό-στόχος)
B=Behavior (Συμπεριφορά/Στάσεις μετά το πέρας του σεμιναρίου)
C=Conditions (Συνθήκες στις οποίες θα αξιοποιηθεί η νέα γνώση)
D=Degree (Βαθμός επιθυμητής γνώσης)

3. Λάβε υπόψη σου τον αριθμό των εκπαιδευόμενων!

Η προετοιμασία ενός σεμιναρίου διαφέρει ανάλογα με το πλήθος της εκπαιδευόμενης ομάδας. Διαφορετικές ασκήσεις ταιριάζουν και λειτουργούν σε διαφορετικό αριθμό συμμετεχόντων. Στα βιωματικά σεμινάρια, όπου πρωταγωνιστές είναι οι συμμετέχοντες και στο πλείστο του σεμιναρίου ο λόγος τους ανήκει, πρέπει ως εκπαιδευτές να προγραμματίζουμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ώστε να πετύχουμε καλή διαχείριση χρόνου! Η διάρκεια των συζητήσεων, των παιχνιδιών, κλπ, εξαρτάται από το πόσοι συμμετέχουν σε αυτά.

Tip:
Ιδανικός αριθμός συμμετεχόντων για ένα βιωματικό σεμινάριο: 12-15 άτομα. Ωστόσο, διαδραστικές ασκήσεις σε περιβάλλον αίθουσας, μπορούν να διεξαχθούν σε πλήθος 6-20 ατόμων.

4. Επέλεξε τις εκπαιδευτικές μεθόδους που σου ταιριάζουν!

Αφενός οι τεχνικές πρέπει να είναι κατάλληλες για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και κοινό, και αφετέρου  ο εκπαιδευτής πρέπει να μπορεί να τις υποστηρίξει! Ορισμένες μέθοδοι χρειάζονται μεγαλύτερη εμπειρία και πρακτική εκ μέρους του εκπαιδευτή πριν τις θέσει σε εφαρμογή.
Ακολουθεί λίστα των πιο δημοφιλών εκπαιδευτικών τεχνικών:

 • Εμπλουτισμένη Εισήγηση
 • Καταιγισμός Ιδεών
 • Εργασία σε Ομάδες
 • Παιχνίδι Ρόλων
 • Προσομοίωση
 • Μελέτη Περίπτωσης
 • Επίδειξη
 • Εκπαιδευτικά Παιχνίδια
 • κ.α.

Tip:
Το πιο σημαντικό, είναι να αισθανόμαστε άνετα με την εκπαιδευτική τεχνική που χρησιμοποιούμε.

5. Δημιούργησε το υλικό σου!

(με φαντασία, πρωτοτυπία και προσοχή στη λεπτομέρεια)

 • Έντυπο υλικό
 • Ηλεκτρονικό υλικό
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια
 • Επίσης, μερίμνησε για την προμήθεια (εάν δεν υπάρχει στον χώρο) εξοπλισμού που θα χρειαστείς (laptop, projector, κλπ)

Tip:
Ένα από τα χειρότερα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είναι ο εκπαιδευτής να ανακοινώσει μία άσκηση και εκείνη την ώρα να εντοπίσει ότι δεν έχει τα κατάλληλα έντυπα ή τα υλικά! Επίσης, πολύ άσχημη εντύπωση δημιουργούν δυσανάγνωστες παρουσιάσεις PowerPoint, ανορθόγραφα ή προχειρογραμμένα έντυπα, κλπ. Η προσεκτική προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβικό στάδιο στην οργάνωση σεμιναρίου.

6. Επισκέψου τον χώρο της εκπαίδευσης τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από τη διεξαγωγή!

Ένα σεμινάριο μπορεί να διεξάγεται στους χώρους μια εταιρείας, σε ενοικιαζόμενη αίθουσα ή σε δική μας τάξη. Ο καλά προετοιμασμένος εκπαιδευτής (ακόμα και στην τελευταία περίπτωση):

 • Ρυθμίζει τη διάταξη της αίθουσας (αυτό μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο στα βιωματικά σεμινάρια)
 • Ελέγχει τον εξοπλισμό (κλιματισμός, φωτισμός,  προβολικό μηχάνημα, χαρτοπίνακες, ηλεκτρονικό υλικό όπως βίντεο, έλεγχος ακουστικής αίθουσας, κλπ)
 • Οργανώνει το υλικό του στον χώρο (κόλλες χαρτοπίνακα στους τοίχους, εκπαιδευτικά παιχνίδια σε σημεία της αίθουσας, υλικό για τους συμμετέχοντες πάνω στα τραπέζια, τοποθέτηση προσωπικού του φακέλου σε σημείο που θα τον εξυπηρετεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, κλπ)
 • Εξοικειώνεται με τον χώρο και προσομοιώνει τη διεξαγωγή του σεμιναρίου ώστε να εντοπίσει πιθανές ανάγκες που δεν έχει ήδη λάβει υπόψη του (π.χ. έξοδος κινδύνου)

Tip:
Όταν πρόκειται να διεξάγετε σεμινάριο σε έναν χώρο που δεν έχετε ξαναεπισκεφθεί, συνίσταται να πάτε και να τον δείτε πριν την ημέρα που θα εκπαιδεύσετε, ώστε να εντοπίσετε τις δυνατότητες και πιθανές ανάγκες του και να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων την τελευταία στιγμή!

7. Μερίμνησε για την αξιολόγηση του σεμιναρίου!

 • Πριν τελειώσει το σεμινάριο, επεξεργάσου με την ομάδα μια άσκηση που συγκεντρώνει όλα τα νοήματα της ημέρας και ενθάρρυνε την ανατροφοδότηση, ώστε όλοι να εντοπίσουν τα δυνατά τους σημεία και τα περιθώρια βελτίωσης.
 • Συντόνισε μια ανοικτή (αλλά δομημένη) συζήτηση ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους για το σεμινάριο.
 • Δημιούργησε ένα έντυπο θα διανείμεις στο τέλος του σεμιναρίου για να ελέγξεις κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που όρισες καθώς δημιουργούσες το σεμινάριο (αλλά και να εντοπίσεις τα δυνατά σημεία και τα περιθώρια  βελτίωσής σου!).

Tip:
Πατήστε εδώ για να βρείτε και να εκτυπώσετε έντυπο αξιολόγησης που σας προσφέρει δωρεάν το Game Tree!

Σας ευχόμαστε καλή οργάνωση! [icon image=”fa-smile-o” character=”” size=”small” cont=”no” float=”center” color=”standard”]

 

Πηγές για περαιτέρω μελέτη:

Τι θα βρείτε εδώ

Αρθρογραφία που έχει δημιουργήσει η ομάδα της Game Tree και νέα από τη δραστηριότητα μας και τον χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες